Liên hệ trực tiếp:

Trường TH Hương Lạc

Lạng Giang, Bắc Giang
3881023
c1huonglaclg.bacgiang@moet.edu.vn