Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 01 : 29
Năm 2021 : 29
 • Bạch Thị Tươi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Họa
  • Học hàm, học vị:
   THSP
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Họa

 • Nguyễn Thị Kim
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   KT
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Kế toán

 • Vũ Thị Ngọc Ngà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Ngọai ngữ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Ngọai ngữ

 • Giang Kiều Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV nhạc
  • Học hàm, học vị:
   THSP
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Nhạc

 • Ngô Thị Minh Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   THSP
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GVVH

 • Nông Thị Thọ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp 4D
  • Học hàm, học vị:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GVCN lớp 4D

 • Trần Thị Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ 1,2,3
  • Học hàm, học vị:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GVCN lớp 1E

 • Trần Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp 4A
  • Học hàm, học vị:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GVCN lớp 4A

 • Vương Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp 5D
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GVCN lớp 5D

 • Nguyễn Thị Thúy Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp 2D
  • Học hàm, học vị:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GVCN lớp 2D

 • Nguyễn Thị Thanh Mỹ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp 2E
  • Học hàm, học vị:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GVCN lớp 2E

 • Lê Thị Phẩm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN Lớp 5B
  • Học hàm, học vị:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GVCN Lớp 5B